Sjakkspalten i Varingen 27. januar 2006Patt og en passant i juleoppgavene.

De to siste juleoppgavene illustrerer to spesielle regler i sjakk. En spiller er patt hvis han er i trekket, kongen hans ikke står i sjakk, og han ikke kan flytte noen av brikkene sine. Da er partiet uavgjort, uansett hvor overlegent motstanderen står. Patt gir altså remis, og kan gjøre det mulig å vri seg unna en håpløs situasjon.


Oppgave 2 er et godt eksempel på det. Svart står vondt og trangt. Hvit truer å sette matt med tårnet til h8, og det svarte tårnet har visst ikke noe fornuftig sted å gå til? Det gjelder å jage den hvite kongen vekk fra 6. raden, så den svarte kongen kan få luft. Men så ordner det seg likevel, takket være patt-trusselen: Td7 - e7+ ! Oops, svart setter tårnet i slag for bonden! Men hvit kan ikke slå, for etter Bd6 x e7 er svart patt, den svarte kongen har ingen steder å gå! Så hvit må rygge med kongen: Ke6 - d5. Nå spiller bare svart tårnet til e1, og hvis hvit prøver seg framover med kongen igjen, sjakker svart bakfra, og hvit kan aldri vinne. Remis!Oppgave 3 illustrerer både patt og en annen sjakkregel: en passant. Det betyr "i forbifarten" på fransk. Når du flytter en sjakkbonde første gang, kan du velge om den skal gå ett eller to felter fram. Hvis bonden går to skritt, og én av motstanderens bønder kunne ha slått den på felt nr. 1, så har motstanderen lov til det, såfremt han slår med én gang, i forbifarten! I oppgaven står jo hvit til gevinst, men svart kan ikke flytte en eneste brikke. Så hvit må finne et trekk som opphever patten for å vinne. Det ser ut som Tf8 - f7 er det eneste trekket. Men da slår den svarte springeren på h6, og det blir umulig å sette matt i 4 trekk, det raskeste er 6 trekk. Løsningen er å spørre: hva i all verden var sorts forrige trekk? Det kan ikke ha vært bøndene på 7. raden eller løperen på c8; disse har aldri blitt flyttet. Kongen kan ikke ha kommet fra g7; den ville i så fall stått i sjakk av to bønder samtidig. Hvis springeren skulle ha blitt flyttet, måtte den ha kommet fra e7, men det går heller ikke ettersom den der ville ha sjakket hvits konge. Da gjenstår bare bonden på e5. Den kan ikke ha kommet fra e6; da ville hvit ha stått i sjakk. Sorts forrige trekk må derfor ha vært Be7 - e5. Dermed blir løsningen 1.Bf5 x e6 en passant!, Bd7 x e6+ 2.Kd5 - e5, Lc8 - d7 3.Bf6 - f7. Og uansett hvor svart nå flytter løperen (den eneste brikken som kan flyttes), blir det matt med enten Txg8 eller fxg8 = Dronning.

Hugo Parr
Epost: famparr@online.no hvis du har kommentarer.
Prøv også hjemmesiden til Nittedal Sjakklubb, http://www.nittedalsjakk.priv.no/