Løsning på sommeroppgaven:

Løsningen ligger i en av sjakkens mindre kjente regler, en-passant-regelen. En passant betyr i forbifarten på fransk. Dersom en bonde rykker fram to skritt, men kunne ha blitt slått av motstanderens bonde etter bare ett skritt, da kan bonden slås som om den bare hadde gått ett skritt. Og nå tilbake til diagrammet: hva gjorde egentlig svart i sitt forrige trekk? Kongen kan ikke ha kommet fra g7, for den hvite bonden på f6 kan ikke ha kommet dit med sjakk i trekket før. Den svarte bonden på g5 kan ikke ha kommet fra g6, for da ville den hvite kongen ha stått i sjakk. Det eneste mulige trekket er at svart spilte ...Bg7-g5. Denne bonden kan hvit derfor slå en passant: Bh5xg6 en passant, sjakkmatt!