Løsning på julenøtten:

Løsning. 1. De2-g4+!! Hvit ofrer dronningen på g4! Og svart må velge mellom pest og influensa. Hvis svart ikke slår den hvite dronningen, men flytter kongen, blir han matt på g7 i neste trekk. Følgelig er svart nødt til å ta imot offeret: 1 ... De6xDg4. Men nå kan ikke hvit gjøre noe lovlig trekk, verken med kongen eller bøndene. Alt er blokkert: hvit er blitt patt. Dermed er partiet uavgjort, eller remis!