Løsning på julenøtt nr. 2:

Svart kan gå inn til ny dronning på c1, men da er hvit patt, dvs. hvit kan ikke gjøre noe trekk, og spillet ender remis! Og hvis den svarte bonden blir stående på c2, går svart til b2 og tar bonden i neste trekk, også med remis som resultat. Igjen trengs en uvanlig forvandling: 1...Bc2-c1 = Tårn! Hvit er ikke patt, kongen kan gå til b2. Svart trekker tårnet bakover i c-linjen, får kongen med i spillet, og setter matt med tårnet til slutt.