Politiattest for personer som har ansvar for barnStyret i Ungdommens Sjakkforbund (USF) vedtok 14. mars 2010 at alle lokallag skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2011.

For ordens skyld opplyser vi om at det er innhentet slik politiattest for leder og instruktør Arild Øksnevad.


Det finnes en mer omfattende omtale av kravet om politiattest på USFs nettsider. (USF er den landsomfattende sjakkorganisasjonen for barn og ungdom.) Klikk på "For lokallagsledere", deretter på "Innhenting av politiattester".