Klubbinformasjon
Spillested: Nittedal Bibliotek
Kulturverket Flammen
Borghild Ruds vei 3
1482 Nittedal
Tid: Tirsdager fra kl. 1900
Leder: Magnus Digernes
Kasserer: Patrick Elphinstone
Bankkonto: 0530 3050 010
Nittedal Sjakklubb v. Patrick Elphinstone
Kvernstujordet 3
1482 Nittedal
Bankkonto, Nittedal Sjakklubbs Ungdom: 1503 34 59790
Nittedal Sjakklubbs Ungdom v. Patrick Elphinstone
Kvernstujordet 3
1482 Nittedal

Kontaktperson: Magnus Digernes, Leder, Nittedal Sjakklubb
Kontaktperson, Østlandsserien: Magnus Digernes, Lagleder, Østlandsserien
Kontaktperson for barn og ungdom: Magnus Digernes, Leder, Nittedal Sjakklubbs Ungdom


Forskjellige kontaktpersoner
(med utfyllende opplysninger)


Vedtekter for Nittedal Sjakklubb

Vedtekter for Nittedal Sjakklubbs Ungdom

Reglement for lynsjakkserien


Referat fra årsmøtet 2010
Referat fra årsmøtet 2011
Referat fra årsmøtet 2012
Referat fra årsmøtet 2013

Referat fra årsmøtet 2014

Referat fra ekstraordinært årsmøte i ungdomsgruppen 2013
Referat fra årsmøtet i NSKU 2013
Referat fra årsmøtet i NSKU 2014